• کارفرما :                Superfrost
  • عنوان نمایشگاه :     هتل داری شهر آفتاب
  • متراژغرفه :             ۶۰ متر مربع
  • نوع غرفه :              استاندارد
  • مدت زمان اجرا :       ۴ ساعت
  • مشارکت در اجرای غرفه superfrost به همراه شرکت نگاه سبز آگرین
  • رپید سیستم دارای مجوز ساخت در سالن ملل شهر آفتاب
  • اجرای دیواره و کتیبه غرفه با سیستم رپید