• کارفرما :                تک جام خاورمیانه
  • عنوان نمایشگاه :     ایران پلاست ۱۳۹۷
  • متراژغرفه :             ۳۴
  • نوع غرفه :              ویژه
  • مدت زمان اجرا :       ۸ ساعت
  • رپید منعطف ترین سیستم در طراحی با قابلیت اجرای سازه های منحنی
  • رپید سیستم دارای مجوز ساخت غرفه های حتی کمتر از ۳۶ متر در نمایشگاه بین المللی تهران
  • اجرای غرفه کامل به وسیله سیستم مدولار  رپید 
  • لایت باکس و پوستر با چاپ SEG