• کارفرما :                نامی نو
  • عنوان نمایشگاه :     اگروفود ۱۳۹۸
  • متراژغرفه :             ۱۰۰ متر مربع(۲طبقه)
  • نوع غرفه :              ویژه
  • مدت زمان اجرا :       ۳۰ ساعت
  • پروژه نمایندگی مرکزی : شرکت نگاه سبز آگرین
  • اجرای غرفه در دو طبقه
  • اجرای سقف به متراژ ۱۲ متر مربعی به ارتفاع ۷ سانتیمتر تنها در ۳ نقطه اتصال و تحمل بار ۲۰ کیلوگرمی لوگوی معلق !
  • اجرای غرفه کامل به وسیله سیستم پیش ساخته رپید 
  • اجرای کرو کامل با سیستم رپید
  • لایت باکس و پوستر با چاپ SEG