• کارفرما :                 رپید سیستم
  • عنوان نمایشگاه :     استالکس ۲۰۱۸
  • متراژغرفه :             ۱۲۰ متر مربع
  • نوع غرفه :              ویژه
  • مدت زمان اجرا :      ۲۰ ساعت
  • اولین غرفه اجرا شده با سیستم رپید در استالکس ۲۰۱۸ به متراژ۱۲۰ متر مربع .
  • غرفه rapid system به ارتفاع ۶ متر مرتفع ترین غرفه مدولار اجرا شده در ایران است .
  • نمای غرفه کاملا به وسیله پانل های کامپوزیت کاور شده است .