• کارفرما :                تشخیص گستر طب
  • عنوان نمایشگاه :     ارتقاء کیفیت خدمات                            آزمایشگاهی
  • متراژغرفه :             ۳۳ متر مربع
  • نوع غرفه :              استاندارد
  • مدت زمان اجرا :       ۴ ساعت
  • مشارکت در اجرای غرفه تشخیص گستر طب به همراه شرکت آپادانا فرادید
  • رپید سیستم دارای مجوز ساخت در مرکز همایش های برج میلاد
  • اجرای دیواره و کتیبه غرفه با سیستم رپید